The 5-Second Trick For תגיש לי

If a website has Qualified Metrics in lieu of believed, Meaning its proprietor has put in code making it possible for us to right evaluate their visitors.

File:Judean_Desert_IMG_1904.JPG continues to be shown at Commons:Deletion requests so which the community can explore regardless of whether it ought to be retained or not. We'd appreciate it if you might drop by voice your impression relating to this at its entry.

כרגע אוסטרליה היא המדינה שלי, ולכן אני מנסה גם להיות מעורב פה ביוזמות שונות על מנת לקדם את המדינה הזו.

Remember to bear in mind to respond to and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will never impact the results of the nomination. Thanks!

When you established this file, be sure to Observe that The point that it has been proposed for deletion won't essentially necessarily mean that we don't worth your sort contribution. It simply just means that a single human being thinks that there is some particular challenge with it, for instance a copyright problem.

אני רוצה להגיד שלזכותם יאמר שהם לא חסמו אותי ומאפשרים דיון חופשי בדף שלהם.

ולכן אני תוהה, כפי שכתבתי בהודעה הקודמת שלי, אם זה שאני לא מנצל הזדמנויות עכשיו לא תתברר כטעות.

File:Acco IMG 0191.JPG has been marked to be a possible copyright violation. Wikimedia Commons only accepts free of charge information—that's, photographs along with other media files that could be employed by anyone, for any function. Traditional copyright law does not grant these freedoms, and unless observed normally, every little thing you find on the web is copyrighted and not permitted here.

Please don't forget to reply to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will not have an effect on the results of the nomination. Thank you!

If somebody else produced the content, get more info or whether it is according to some other person's function, the resource ought to be the tackle towards the Web content where you located it, the name and ISBN on the book you scanned it from, or very similar.

A file that you have uploaded to Wikimedia Commons, File:KD 1946.JPG, is missing specifics of exactly where it arises from or who made it, which happens to be needed to verify its copyright standing. You should edit the file description and include the lacking information, or even the file may very well be deleted.

Notice that any unsourced and untagged photos will likely be deleted a single week when they are already uploaded, as described on requirements for fast deletion.

Wikimedia Commons requires copyright violations pretty critically and persistent violators is going to be blocked from enhancing.

In case you established this file, please Notice that The point that it has been proposed for deletion isn't going to essentially imply that we do not price your kind contribution. It just signifies that a person individual believes that there's some specific problem with it, like a copyright issue.

Top latest Five תגיש לי Urban news

Be aware that any unsourced and untagged visuals are going to be deleted just one 7 days after they are already uploaded, as described on standards for quick deletion.

רוב הציבור היהודי הוא מסורתי פלוס, ואני בסה"כ רוצה לסייע לכם להפוך את ישראל למדינה דתית אורתודוכסית, למה אתה מתעקש לשמור במדינה את מי שמפריעים לחזון הזה להתרחש?

the pages of their internet site and chosen to indicate the metrics publicly. For the web site owner Certified Metrics give:

There seems to be a difficulty regarding the description and/or licensing of this individual file. It has been observed that you've extra in the impression's description merely a Template that's not a license and While it provides useful information regarding the picture, it isn't really a sound license.

בדיוק כמו שרוב חבריי הצעירים מעדיפים את מרכז תל אביב, בעוד אני מתחבר יותר לירושלים.

In the event you developed this file, you should Take note that The point that it has been proposed for deletion will not automatically indicate that we don't benefit your form contribution. It simply just ensures that one individual believes that there's some particular trouble with it, for instance a copyright concern.

The audience demographics info comes from voluntary demographics details submitted by men and women within our world wide website traffic panel. The information is for the earlier 12 months, updated regular.

לא יודע מה היה במשפט, אבל התובע כנראה לא הצליח להוכיח שהוא קם בבוקר והתכוון לרצוח.

if I don't forget appropriate from previously conversations you happen to be an Israeli law firm. more info If that is definitely genuine and If you're able to spare enough time, could not you draft a type of "manual" (comparable as Commons:Picture casebook, but fewer huge) about which kind of things are o.k. to upload as currently being lined through the FOP legislation of Israel, at some point also with a small amount of elaboration of your time intervals if there have been nearly appropriate adjustments in legislation as time passes.

אגב תשתדל להצניע  את העבר הישראלי שלך כי אתה עלול להיתקל בטיפוסים כאלו:

תסובבו את זה איך שאתם רוצים, זה פשוט לא קורה במרבית המקומות בישראל. 

ובשם כול הנשארים אני מבטיח לך שאנחנו נסתדר ולא אנחנו לבד אלא אתם.

מי שכ"כ חשוב לו מה שקורה בישראל מוזמן לחיות כאן להצביע בבחירות, להיות פעיל ולהשפיע. אבל כאמור זה לא העניין. האמת מסתתרת בסיפור האישי, בתסכול במרירות ובכאב.

File:EAC_IMG_6549.JPG has been outlined at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether or not it should be stored or not. We'd enjoy it if you may head over to voice your belief concerning this at its entry.

תגיש לי Things To Know Before You Buy

Fantastic to see your profile David Genis. Didn’t think that a fast paced guy like you can make these types of an up-to-date profile about your operate and expertise. David Genis

Many thanks for uploading Picture:KD_British_departing.JPG. I see the impression webpage currently will not specify who designed the articles, Therefore the copyright status is unclear. For those who have not designed this media yourself then you need to argue that Now we have the best to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).

You will find hyperlinks to your checklist of labor concluded each week at mw:VisualEditor/Weekly triage conferences. Their present priorities are repairing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta characteristic, and strengthening language support. The latest improvementsעריכה

Hello Deror - We've got a considerable, tagged and geotagged library of visuals from all over the earth, and we have an interest in making use of a few of your photos in it. I might instead not disclose the small print of what we plan to do with these visuals below, but I want to examine along with you at your earliest comfort.

cc-by-sa-all to release it under the multilicense GFDL plus Imaginative Commons Attribution-ShareAlike All-version license or PD-self to release it into the general public area. See Commons:Copyright tags for the entire list of copyright tags which you can use.

Pick a mobile within the column or row you want to maneuver. Click the arrow Firstly of that row or column to open the dropdown menu (proven). Opt for possibly "Move just before" or "Shift after" to move the column, or "Go higher than" or "Move under" to maneuver the row.

ניתן היה לצפות ממי שזכה כאן להשכלה טובה, רכש מקצוע מכובד ומכניס (חלק אף עשו שרות צבאי נוח במקצוע שקידם את הקריירה שלהם)  להחזיר משהו בתמורה.

Please remember to respond to and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will likely not affect the results of website the nomination. Thanks!

For those who agree, I will delete these visuals. I don't suggest to select a battle along with you - these are The foundations on Commons which must be enforced by each individual Neighborhood member.

Since the last publication, the VisualEditor Staff has put in most in their time supporting the 2017 wikitext editor method which is offered Within the Visible editor like a Beta Element, and introducing The brand new Visible diff Device.

It can be very popular and useful to editors, although it could be a bit difficult to build. Your wiki can have this support. Be sure to browse the instructions. You are able to request the group that will help you allow citoid at your wiki.

GDPR supplies a need For a lot of sides of Expert expert services, which includes lawful, security and privateness consultants and representation.

File:Judean_Desert_IMG_1904.JPG has actually been detailed at Commons:Deletion requests so that the Neighborhood can talk about whether it ought to be held or not. We would appreciate it if you could potentially drop by voice your belief concerning this at its entry.

Upstream sites are websites that people visited just prior to they visited This website. Be aware that this list isn't the same as referrals from upstream sites. There's not always a website link among the upstream web site and This web site.

תגיש לי - An Overview

Wikimedia Commons will take copyright violations really seriously and persistent violators are going to be blocked from modifying.

אבל רוב הגולשים לא הסתפקו בעמוד שנפתח עבורם, והעדיפו להציף את הקיר של נתניהו בפניות. ביממה האחרונה, מתווספות על הקיר פניות ומחאות בתדירות ממוצעת של פוסט לחמש דקות. 

File:Abba_Yavniel.JPG has been outlined at Commons:Deletion requests so the Local community can focus on whether or not it should be retained or not. We might value it if you could possibly drop by voice your view concerning this at its entry.

ברוכים הבאים לפורום "עבודה בהיי-טק", המקום שבו תוכלו לשאול שאלות במגוון נושאים המעניינים את העובדים בתחום ואת החדשים המעוניינים להיכנס אליו. לדוגמא:- מה שואלים בראיונות עבודה?- מהם תחומי העיסוק וההתמחות בהיי-טק?- כמה אני שווה בשוק?- מה ההבדל בין מסלולי הלימוד והתארים השונים?

Remember to keep in mind to answer and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which give attention to the nominator won't have an affect on the results of the nomination. Thank you!

File:Ghetto IMG 4349.JPG has been marked being a probable copyright violation. Wikimedia Commons only accepts totally free information—that is, photos and various media information that could be used by any individual, for virtually any goal. Regular copyright law isn't going to grant these freedoms, and Except mentioned usually, everything you find online is copyrighted and not permitted below.

The 2017 wikitext editor is obtainable as being a Beta Feature on desktop equipment. It's got precisely the same toolbar because the visual editor and will make use of the citoid support as well as other modern applications. The staff are already comparing the overall performance of various modifying environments. They've studied how much time it requires to open the web site and begin typing.

Take note that any unsourced and untagged photos will be deleted one particular week when they happen to be uploaded, as explained on criteria for fast deletion. If you have uploaded other media, make sure you Test that you have specified their supply and copyright tagged them, much too.

I was not aware of the existance of that web page prior to, but i am astonished that someone just deletes a whole bunch of items without sending a question or warning to the uploader??? I was not educated about any improve/dialogue on this make any difference.

When you produced this file, you should note that The truth that it's been proposed for deletion doesn't necessarily suggest that we don't value your form contribution. It simply just implies that a person individual thinks that there is some distinct issue with it, like a copyright difficulty.

It truly is highly regarded and helpful to editors, although it generally is a little bit difficult to set up. read more Your wiki can have this provider. Be sure to read the Guidelines. You could inquire the crew that may help you enable citoid at your wiki.

מליאת הכנסת תצביע על חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני הקרוב, זאת לבקשת יו"ר 'דגל התורה' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ובניגוד למה שהובטח ל"אגודת ישראל" (אקטואליה)

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and have the ability to use the citoid support along with other present day instruments.

Thanks on your e mail pertaining to this. I am sorry though that I'm not inclined to undelete this. I'd hope by now that you'd probably recognise that deletion discussions are never ever only votes so the volume of votes isn't the only choosing issue. Currently being permanently displayed within a general public put was only one problem. The other relates to what art works are permitted underneath the exemption. The argument offered that paintings might be permitted because of the exemption just isn't convincing, significantly in light-weight of Presenti opinions, built just after a lot of that deletion dialogue, that "an inventive do the job established for artistc intent is not at all used artwork ( e.

The Basic Principles Of תגיש לי

Be sure to try to remember to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will never affect the results of the nomination. Thank you!

כאמור, הנגבי נעתר לבקשת גפני - וההצבעה תתקיים ביום שני, זאת באם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון.

In case you have not developed the media your self then you should also specify in which you located it, i.e., normally hyperlink to the website in which you acquired it, as well as the terms of use for written content from that site. In case the material is really a derivative of the copyrighted do the job, you should source the names and also a licence of the original authors at the same time.

ברוכים הבאים לפורום "עבודה בהיי-טק", המקום שבו תוכלו לשאול שאלות במגוון נושאים המעניינים את העובדים בתחום ואת החדשים המעוניינים להיכנס אליו. לדוגמא:- מה שואלים בראיונות עבודה?- מהם תחומי העיסוק וההתמחות בהיי-טק?- כמה אני שווה בשוק?- מה ההבדל בין מסלולי הלימוד והתארים השונים?

Impression galleries now use a visible method for enhancing. You could see thumbnails of the photographs, incorporate new information, get rid of undesirable illustrations or photos, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image.

For aspects on what is suitable, please browse Commons:Licensing. You might also locate Commons:Copyright guidelines useful, or you could check with questions on Commons policies within the Commons:Enable desk. The file you extra has become deleted. In the event you feel that the deletion wasn't in accordance with policy, chances are you'll request undeletion.

That's not the objective of the attribution template. It is just a license tag supposed for will work in which only attribution is necessary, like I mentioned, not for emphasis.

כמו שאתה בוודאי יודע, אין מנהלים או מנהלות בוויקיפדיה. כולם מוזמנים לערוך ולתרום. כמו אחרים ואחרות במייזם אני שמחה שנפלה בחלקי הזכות לתרום לו כעורכת.

כמובן שכדאי לחבור לעמותות קיימות העוסקות בתיעוד (תולדות ישראל למשל), אבל אז צריך לבחון אם המודל העסקי שלהן יכול להתיישב עם מדיניות התוכן של קרן ויקימדיה העולמית, וזה כבר מסובך. בתור התחלה, כדי לצבור טיפה ניסיון, הייתי מאד ממליץ לקיים ריאיון או שניים ואחר כך לראות.

בקיצור - לא עדיף באמת שהפיקיוויקי יהיה אתר עצמאי שבו יאוכסנו התמונות, וממנו תהיה אפשרות להעביר את התמונות המתאימות לקומונז?

Downstream web sites are sites that men and women check out straight away after browsing This website. Notice this does not always indicate that people are directed to the read more downstream internet site by This web site

מליאת הכנסת תצביע על חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני הקרוב, זאת לבקשת יו"ר 'דגל התורה' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ובניגוד למה שהובטח ל"אגודת ישראל" (אקטואליה)

Take note that any unsourced and untagged images will be deleted one particular week after they are already uploaded, as explained on criteria for speedy deletion.

GFDL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15