תגיש לי No Further a Mystery

האם תוכלי בבקשה לעיין בטיוטה הקיימת של דף המיזם, לשוחח עם רן ולבחון את האפשרות ליזום בדיקת היתכנות ראשונית של סיפורי סבתא? אפילו ריאיון או שניים עם מישהו חשוב שאתם מכירים (אולי מאיר שמגר?) יוכל לעזור להבין אם אנחנו בכיוון.

צעדיו של בן האיכר מובחנים מן הקולות האחרים אותם למדה הילדה לזהות.TheThe footsteps of your farmer's son unique from other Appears which the Female uncovered to determine. To be able to stay clear of mentioning את הזוועה שחווה הילדה היא נמנעת מלתאר והספירה הסינקדוכית מחליפה את תיאור האירוע.the horror expert during the pit, the grandmother employs synecdoche which replaces the really hard core description in the celebration. גם כאשר היא מספרת על קריאות האיכרים "סטפן, מה אתה מחפש למטה?

File:Tate_Modern_IMG_9302.JPG is stated at Commons:Deletion requests so which the Local community can focus on whether it ought to be kept or not. We'd respect it if you can visit voice your impression relating to this at its entry.

GFDL

File:TPM.jpg is listed at Commons:Deletion requests so the Group can go over irrespective of whether it ought to be saved or not. We'd respect it if you could potentially check out voice your opinion concerning this at its entry.

You should keep in mind to answer and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will not have an impact on the results of the nomination. Thanks!

could you please edit The outline of the above mentioned named image (now: The Reichstag manufactured from chocolate - in a Berlin store)? The specified Berlin shop the place this chocolate design was created is Fassbender&Rausch at the Gendarmenmarket. Could you mention this shop in the graphic despription?

Alterations a cc-by license to your cc-by-sa license; this is usually thought of revoking the original cc-by license and it is frowned on Unless of course it had been a simple oversight on your own portion. Sooner or later be sure to be cautious to work with the specified license immediately on upload.

File:Sahlechet P7160078.JPG continues to be detailed at Commons:Deletion requests so which the community can examine irrespective of whether it should be held or not. We might enjoy it if you could potentially visit voice your belief about this at its entry.

Thanks for your email concerning this. I'm sorry even though that I'm not inclined to undelete this. I would hope by now that you should recognise that deletion conversations are hardly ever simply just votes so the number of votes isn't the only selecting component. Currently being permanently exhibited in a very community spot was only one issue. The other relates to what art will work are permitted underneath the exemption. The argument presented that paintings can be permitted with the תגיש לי exemption is not convincing, particularly in light-weight of Presenti reviews, manufactured following most of that deletion dialogue, that "an artistic function established for artistc reason is under no circumstances applied art ( e.

identify of other file.

Many thanks for uploading Image:KD_1940s.JPG. I notice the graphic page at the moment doesn't specify who made the content, Therefore the copyright position is unclear. When you have not made this media yourself then you must argue that Now we have the proper to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).

ניתן לעשות זאת בעדינות, אך בבטחון שמשדר לאדם השני שלא מתאים לך. ניתן לענות": לא נוח לי לענות על כך.

File:Catedralat_Basil_IMG_6798.JPG has been listed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can go over regardless of whether it should be kept or not. We might take pleasure in it if you could potentially check out voice your impression relating to this at its entry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar